1200 dpi

1002
5

(shelf banner) . (eye-stopper) POS-. , , , . , . , .

, , , , . UV , .

-. , , (, ..)

?

*