1200 dpi

1002
5

. (eye-stopper) POS-. , , , . , , , , .

, , , . UV , .

-. , , .

?

*